VUOSIKOKOUS 2023

Pitäjäseuran vuosikokous pidettiin 2.7.2023 Joensuussa ravintola Usvassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kari Luukkainen ja sihteerinä Satu-Sisko Eloranta. Toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman esitteli seuran sihteeri Kaarina Alakangas ja talouskatsauksen piti rahastonhoitaja Anja Laukkanen. Kokouksen osanottajat olivat kuulemiinsa selvityksiin ja kirjallisiin dokumentteihin tyytyväisiä ja antoivat johtokunnalle vastuuvapauden tilien ja toiminnan osalta.

Johtokunnan erovuorossa olleet jäsenet Kaarina Alakangas ja Satu-Sisko Eloranta valittiin jatkamaan seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. Paavo Valonen pyysi eroa kahden johtokunnassa olovuotensa jälkeen ja hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimintakaudeksi valittiin Marja Nissinen.

Kokous sujui hyvässä hengessä. Eniten keskustelua herätti työjärjestyksen kohta, jossa käsiteltiin jäsenmaksuasiaa. Pälkjärven pitäjäseura kuuluu Karjalan Liiton jäsenseuroihin ja näin ollen jokainen pitäjäseuran jäsen maksaa jäsenmaksusta osan omalle seuralleen ja osan Karjalan Liitolle. Keskustelun ja selvennysten jälkeen kokous päätti pitää pitäjäseuran jäsenmaksuosuuden ennallaan. Karjalan Liiton osuutta päätti keväällä 2023 kokoontunut liittokokous (liittokokous pidetään kolmen vuoden välein) nostaa viidellä eurolla. Korotus astuu voimaan 2025.

(kuvia voi klikata suuremmaksi)

Videolta voi katsoa otteita kokouksen kulusta:

Kokouksen jälkeen nautittiin kahvit karjalanpiirakoiden ja täytekakun keralla. Tankkauksen jälkeen aloitettiin pitäjäseuran kesäjuhla 2023 samassa paikassa.

Dokumenttia juhlaosuudesta tulee näille sivuille myöhemmin….