ENERGIANEUVOS PERTTI KIVINEN 1929 – 2023

Elämäntyön sähkövoiman rakentamiseksi Lapin ja koko Suomen taloudellisen pohjan vahvistamiseksi tehnyt Kemijoki Oy:n entinen toimitusjohtaja, energianeuvos Pertti Kivinen kuoli Rovaniemellä 17. elokuuta 2023. Hän oli 94-vuotias, syntynyt Pälkjärvellä 23. toukokuuta 1929.

Lapsuudenkodin hän menetti Pälkjärven kunnan jäätyä sodan jälkeen rajan toiselle puolelle. Sodan pirstaloiman koulutien päätteeksi Kivinen kirjoitti ylioppilaaksi Joensuun lyseosta ja valmistui agronomiksi ja maa- ja metsätaloustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta seuraten setänsä, professori Erkki Kivisen elämäntyötä. Opintovuosinaan hän oli Karjalaisen Osakunnan isäntä ja maatalousylioppilaiden puheenjohtaja.

Hän avioitui 1956 tavattuaan opintojen aikana uudelleen jo lapsuudenmaisemiensa ystävän Gunvor Söderlundin.

Sodanjälkeinen Suomi vaati teollisuuden ja sitä tukevan energiantuotannon jälleenrakentamista. Vesivoiman rakentamista varten Pohjois-Suomessa perustettiin Kemijoki Oy. Tämä toi Kivisen perheineen Kemijärvelle ja Rovaniemelle, kun ryhdyttiin rakentamaan uusia vesivoimaloita ja suuria tekojärviä Kemijoen vesistössä.

Työ vaati paljon neuvotteluja sekä paikallisten maanomistajien että koko asujaimiston kanssa. Neuvotteluissa ja päätöksissä todettiin Kivisen luonteen ja asioihin perehtyneisyyden luovan pohjan yhteisen edun hankkeiden onnistumiselle.

Sydämellisenä ja kohteliaana yhteisiä ratkaisuja hakevana johtajana Kivinen nautti luottamusta ja arvostusta. Huumorintajuisena ja sosiaalisena hän loi hyvät suhteet niin paikallisesti kuin maan poliittiseen johtoon sen kaikilla tasoilla.

Kemijoki Oy:n johtajuuden lisäksi hänen monista luottamustehtävistään keskeisiä olivat IVO:n hallintoneuvosto, Metsähallituksen hallitus ja Pohjois-Suomen Osuuskaupan hallitus. Lisäksi hän toimi Lapin Kauppakamarin puheenjohtajana sekä Norjan konsulina Lapissa.

Kivistä voi kuvata isänmaalliseksi mieheksi, jonka sotilasarvo oli reservin majuri kenttätykistössä.

Eläkkeelle jäätyään Kivisellä oli enemmän aikaa hiihdolle, vaelluksille, kalastukselle ja golfille. Kaipuuta menetetyille synnyinseuduille lievensi yhteisöllisyys Pälkjärvi-seurassa. Perhe ja lapsenlapset olivat hyvin rakkaita.

Pertti Kivisen elämän päätehtäväksi kohosi Lapin ja koko Suomen talouden kohentaminen parantamalla energiaomavaraisuuttamme. Hän jätti oman jälkensä Suomen energiahuollon ja Lapin elinkeinoelämän kehitykseen yli neljän vuosikymmenen.

Pertti oli vastuuntunteva ihminen, joka uskoi aina – vastoinkäymisistä huolimatta – mahdollisuuksiin luoda parempi huomen. Tätä arvoperintöä kunnioittavat hänen perheeseensä kuuluvat kolme lasta ja seitsemän lastenlasta.

Jaakko Kivinen, Paavo Kivinen, Seppo Sarlund ja Tarja Zitting-Huttula

Kirjoittajat ovat Pertti Kivisen poika, veli, ystävä ja kollega.

Pertti on haudattu vaimonsa viereen Pietarsaaren hautausmaalle.