PITÄJÄSEURAA HUOMIOITIIN

Rajaseutu ry myönsi Pälkjärven pitäjäseuralle Rajaseututunnustuksen 2023. Huomionosoitus luovutettiin Silva metsänäyttelyn yhteydessä Joensuussa 9.9.2023. Kunniakirjan ja rahallisen toiminta-avustuksen luovutti Rajaseutu ry:n toiminnanjohtaja Elina Nihtilä. Huomionosoitusta olivat vastaanottamassa Satu-Sisko Eloranta, Anja Laukkanen, Jaakko Jormanainen ja Matti Holopainen.

Rajaseututunnustuksen perustelut: ”Pälkjärven pitäjäseuralle kiitoksena merkityksellisesti ihmisiä yhdistävästä ja historiaa vaalivasta toiminnasta. Sodan takia luovutetun kotiseudun muistojen säilyttäminen, sekä paikallisten perinteiden kunnioittaminen ja niiden eteenpäin välittäminen on ollut ja on tärkeää myös tulevaisuudessa menneille, nykyisille kuin tuleville sukupolville oman sukuhistoriansa juurilla.

Kuvat Hilkka Hirvonen (kuvia voi klikata suuremmaksi)

Tilaisuudessa Rajaseututunnustuksen saivat myös yhdistykset: Joensuun Kalevalaiset Naiset, Kinahmon kyläyhdistys, Outokummun kiviseura ja Pielisen järvipelastajat.


1923 perustettu Rajaseutuyhdistys ry ( nykyisin Rajaseutu ry) on satavuotisen toimintansa aikana auttanut paljon Suomen reuna-alueiden asukkaita. Nuori itsenäinen valtio tarvitsi syrjäisille rajaseuduilleen aivan konkreettista apua asuinolosuhteiden ja kulkuyhteyksien parantamiseksi. Tähän tarpeeseen Rajaseutuyhdistys pystyi vastaamaan osallistumalla tie ja asuinrakennushankkeisiin, sekä neuvomalla ja avustamalla maa ja metsätalousasioissa. Nykyisin Rajaseutu ry avustaa yhdistyksiä hanketoiminnoissa, jakaa opintoapurahoja ja palkitsee yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä rajaseudulla tehdystä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävästä työstä.

Kuuntele Rajaseutu ry:n puheenjohtajan Arno Latvuksen ja toiminnanjohtaja Elina Nihtilän haastattelu Silva metsänäyttelyn yhteydessä. Samalla pääset tutustumaan hieman Rajaseutu ry:n tekemään arvokkaaseen työhön.