SYTYTETTIN ITSENÄISYYSPÄIVÄN KYNTTILÄT 2022 / Jaakko Jormanainen

Tusinan verran ihmisiä oli kokoontunut kylmässä ja tuulisessa säässä Itsenäisyyspäivänä raja- ja laatokankarjalaisten sankarivainajien muistomerkille Joensuussa..

Puheenjohtaja Satu-Sisko Eloranta puhui itsenäisyyspäivästä ja maailman tilanteesta.


Hyvät läsnäolijat!

Tervetuloa Pälkjärven pitäjäseuran kynttilän sytytys tilaisuuteen.
Vietämme tänään itsenäisen Suomen 105 v. syntymäpäivää.


Vuosina 1939-1945 monet vanhemmistamme ja isovanhemmistamme olivat puolustamassa maatamme ja perheet joutuivat evakkomatkoille. Monet heistä antoivat henkensä maatamme puolustaessaan ja osa haavoittui. Sotien jälkeen esivanhempamme ja osa teistä läsnäolevistakin osallistui perheineen nykyisen maamme uudelleen rakentamiseen ja sotakorvausten maksamiseen.

Heille ja kaikille teille osallistuneille suuri kiitos ja kunnianosoitus siitä, että meillä on oma itsenäinen valtio, jossa saamme asua. 
Emme saa heitä koskaan unohtaa – himmetä ei muistot saa, kuten laulun sanoissa mainitaan.


Noiden sotien, evakkomatkojen ja siirtolaiseksi joutumisen myötä kukin heistä toivoi ja meistä jälkipolvista edelleen toivoo, ettei enää koskaan tulisi sotaa eikä tarvetta lähteä evakkoon.

Tuo toive on tullut entistä vahvemmin mieleen, kun tämän vuoden helmikuussa Venäjä aloitti hyökkäys sodan Ukrainaan. Vaikka sota itsessään on kaukana meistä katsottuna, on sen seuraukset näkyvissä myös meillä täällä Pohjois-Karjalassa. Kohonneet hinnat, uhkaava energiakriisi sähkökatkoineen ja sotaa pakoon tulevat ukrainalaiset ovat todiste siitä, että naapureissamme soditaan. Toivomme hartaammin kuin ennen ettei meidän Suomessa tarvitse koskaan kokea samaa kuin edellinen sukupolvi koki. Toivomme etteivät lapsemme tarvitse lähteä sotimaan, emmekä me tarvitse jättää kotejamme.
Pysytään me uskossamme vahvoina ja rukoillaan, että sota loppuisi pian ja rauha palaisi naapurimaihin.


Lopuksi vielä kerran Kiitos kaikille maatamme puolustaneille, maamme uudelleen rakentamiseen osallistuneille ja meidän täällä olevien elämän mahdollistaneille! 


Hyvää 105 vuotis Itsenäisyyspäivää meille kaikille!


Puheen jälkeen sytytettiin kynttilät Pälkjärven ja Ruskealan muistopaaden kohdalle. Veisattiin virrestä 577 ” Sun kätes Herra voimakkaan”… kaksi ensimmäistä säkeistöä.

Tämän jälkeen ryhmä siirtyi Karjalaan jääneiden sankarivainajien muistomerkille, jossa laskettiin kynttilä muistomerkin eteen. Virsi 577 kolmas säkeistö kaikui hautausmaalla.

( Kuvat saa klikkaamalla suuremmaksi)

Värtsilässä asuva Timo Koljonen, jolla on juuret Makarissa, on käynyt sytyttämässä itsenäisyyspäiväkynttilät Pälkjärven sankarimuistomerkille.