KARJALA-LEHTI – KAPPALE KANSAKUNNAN HISTORIAA/ Matti Holopainen

Kun venäjän kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov lakkautti Viipurin Sanomat maaliskuussa 1901, jäi sanomalehden kaksi kertaa viikossa ilmestynyt maaseutupainos ”Viipurin Sanomat. Supistus” vielä toimimaan. Viipurin Sanomien lakkauttamisen jälkeen perustettiin Supistuksen taakse Karjalan Kirjapaino oy, jonka päälehdeksi muodostui Karjala.

Karjala-lehden ensimmäinen numero ilmestyi 1.1.1904. Sortokausien aikana (ensimmäinen sortokausi 1899 – 1905 ja toinen sortokausi 1908 – 1917) tämä suomenkielinen sanomalehti joutui toimimaan kovan sensuurin alaisena.

Suomen itsenäistymisen jälkeen Karjala-lehti pääsi toimimaan vapaammin ja se oli 1920-luvulla suurin Helsingin ulkopuolella ilmestyvä maakuntalehti. Lehti ilmestyi kuusipäiväisenä.

Karjala-lehden historia on ollut sotien 1939 – 1944 ja sen jälkeen yhteistä matkaa siirtokarjalaisten kanssa. Kun talvisota alkoi, Karjala-lehti lähti evakkoon Helsinkiin. Jatkosodassa Viipurin takaisin valtauksen jälkeen Karjala-lehti muutti takaisin lähtökaupunkiinsa. Sodan päätytä lehti matkasi ensin Helsinkiin ja Lahteen, kunnes sijoituspaikaksi vakiintui sitten Lappeenranta.

Vuosien vieriessä rajan takana syntynyt karjalaisväestö väheni luonnollisen poistuman kautta, siirtolaiset juurtuivat omille asuinsijoilleen ja alkoivat tilata paikallislehtiä. Näin ollen Karjala-lehden tilauskanta alkoi pikkuhiljaa hiipua.

Karjala-lehti muutettiin 1958 kerran viikossa ilmestyväksi julkaisuksi, joka keskittyi karjalaisuuteen liittyvään uutisointiin ja halusi olla karjalaisuuden erikoislehti. Lehdellä oli tilaajia ympäri suomen.

Lehti pyrki olemaan mukana media-alan murroksessa ja kovassa kilpailussa. Karjala-lehti alkoi ilmestyä printtilehden lisäksi myös digitaalisena näköislehtenä. Lehdellä oli myös oma mobiilisovellus, jolla lehteä oli helpompi lukea puhelimella, tai tabletilla.

Mitkään toimenpiteet eivät auttaneet, vaan tämä lähes 120 vuotias suomenkielisen tiedonvälityksen uranuurtaja siirtyi historian hyllyille, ainakin toistaiseksi. Viimeinen Karjala-lehti ilmestyi 4.8.2022.

Kuuntele Karjala-lehden tarinaa Markus Rissasen kertomana 9.11.2022.

Markus oli 2015 – 2021 Karjala-lehden toimitusjohtajana ja päätoimittajana.

Alkuaikoina osa lehden artikkeleista oli painettu, ajan tavan mukaisesti, fraktuura kirjasintyypillä.

(kuvat saa suuremmaksi klikkaamalla)


Lehden konkurssipesä on myynyt Karjala-lehden julkaisuoikeudet, brändin ja arkiston Karjalan Liitolle. Karjalan Liitto oli yksi lehden vanhoista omistajista.