PAKETTEJA JA KIITOSKIRJEITÄ / Lissu Kaivolehto

Lottien keräys ja huoltojaosto järjesti keväällä 1943 yhdessä muiden järjestöjen kanssa suurkeräyksen koko pitäjän alueella. Keräyksen tuloksena saatiin kokoon vehnäjauhoja, voita, korviketta ym. niin paljon, että jokaiselle pälkjärveläiselle sotilaalle ja rintamalla oleville lotille voitiin lähettää noin viidenkymmenen markan arvoinen paketti. Lotat ja martat huolehtivat leipomisesta ja lotat kokosivat paketit.


Tämän tarinan voit myös kuunnella:

Lukija: Tuomo Holopainen

Paketteihin liitettiin seuraava tervehdys, jonka lähettäjiksi merkittiin suojeluskunta ja lotat, kunnan hoitokunta, aseveliyhdistys ja marttayhdistys.

Pälkjärveläiset maanpuolustustehtävissä olevat asemiehet ja lotat. Kotiseudun väestö lähettää tervehdyksensä kaikille pälkjärveläisille rintamasotureille ja puolustustehtävissä oleville. Me iloitsemme siitä, että kotiseutumme on taas vainolaisesta vapaa. Me olemme ylpeitä Teistä jotka siellä vaaraa pelkäämättä seisotte vartiopaikallanne, että me täällä kotiseudulla saamme rauhassa työskennellä. Siunaavat ajatuksemme seuraavat aina Teitä. Suokoon Korkein Teidän kerran, sodan voitokkaaseen loppuun taisteltuanne palata rauhantöihin kotiseutunne onneksi ja menestykseksi”.

Suojeluskunnan arkistoon on tallennettu seuraavat kiitoskirjeet, joissa olen säilyttänyt alkuperäisen kirjoitusasun.


Sulo Niskanen, Täällä jossakin 10.5.1943: Pyydän hyväntahtoisesti esittää parhaat kiitokseni Pälkjärven SK:lle, Lotille, Kunnan hoitokunnalle, sekä Aseveli ja Marttayhdistykselle siitä ystävällisestä tervehdyksestä lähettämänne paketin muodossa, jonka kiitollisuudella olen saanut vastaanottaa.


Väinö Päivinen, Etulinjan korsussa 10.5.1943: Kiitän siitä arvokkaasta paketista, jolla muistitte meitä aseveljiä tänne rintamaoloihin. Olkoon kiitokseni myös rohkaisevana tervehdyksenä sinne kotiseudulle täältä, missä edelleen uhraamme ja ponnistelemme yhteisen asian hyväksi.


Matti Kokko, Rukajärvi 10.5.1943: Sydämelliset parhaimmat kiitokseni paketista jonka sain mielihyvin täällä vastaan ottaa! Samalla monet reippaat terveiset täältä rintamalta sinne kotikunnaille! Vilpittömät kiitokseni vielä paketista, tervehdyksestänne ja huomaavaisuudestanne.


Heikki Kokko: Kiitän mitä parhaiden eri yhdistysten tervehdyksestä ja lähetän vastapalvelukseksi sydämelliset tervehdykseni. Toivotan hyvää kesää ja kestävyyttä sinne kotipuolen ilmapiiriin. Täällä me pojat voimme hyvin ja kestämme loppuun asti.Sakari Vuojolainen ja Väinö Asikainen, 12.5.1943: Kesäiset terveisemme ja parhaat kiitoksemme Teille ja Teidän kauttanne niille yhdistyksille ja järjestöille, jotka muistivat meitä pakettitervehdyksellä. Hyvät kotipitäjäläiset! Yhteinen tervehdyksenne tänne kauaksi oli iloinen yllätys meille. Tervehdyksenne toi tietoisuuden siitä, ettei meidän tarvitse yksin olla täällä, vaan olette te kaikki ajatuksin mukanamme. Työllä, jota Te suoritatte siellä kotona, on suuri eroavaisuus, mutta sama tarkoitusperä työn kanssa, jota me täällä suoritamme. Nyt teemme kaikki työtä Isänmaamme edestä jokainen määrätyllä tavallaan! Toivomme pian taas koittavan ajan, että tapaamme toisemme kotona rauhan töissä!


Toivo Lepistö, Korsussa 14.5.1943: Lähetän parhaat terveiseni sinne kotipitäjään ja kiitän saamastani paketista. Hyvin täällä pärjätään ja on jo kaunis kesä.


Heikki Hirvonen, Korsussa 14.5.1943: Lausun täten parhaat kiitokseni saamastani paketista ja kotiseututervehdyksestä. Samalla toivon Korkeimman siunausta kotikunnalle sen ponnistellessa vaikeuksien läpi.


O. Peltomaa, Majapaikassa 14.5.1943: Pyydän lausua vilpittömät kiitokseni Pälkjärven sk:lle ja sen välityksellä kaikille yhdistyksille ja yksityisille, jotka ovat muistaneet tervehdyksellään meitä asemiehiä kaukaisilla vartiopaikoillamme.


Uuno Matikainen 15.5.1943: Tahton kohteliaimmat kiitokseni lähettää teille siitä paketista, jonka sain vastaanottaa. Lähetän myös parhaat korpisoturin terveiset sinne kaikille kotipitäjäläisille.


Kauko Heinonen, 15.5.1943: Tahdon omasta puolestani lausua parhaat kiitokseni teille siitä huomaavaisuudesta jota olette osoittanut meitä Pälkjärven asemiehiä kohtaan lähettämällä meille paketin.


Pekka Rouhiainen, Ahti Törrönen, Olavi Väisänen: Täten kiitämme sydämellisesti lähettämästänne paketista ja kotiseudun tervehdyksistä!


Viktor Melentjeff: Kiitän minulle osoitetusta paketista ja terveisistä. Toivotan samalla reippaimmat soturin terveiseni.Onni Tukiainen, Vesa Pesonen, Kuuno Eschner, Martti Kokko: Sydämelliset terveisemme, ja parhaat kiitoksemme lausumme tervetulleesta ja hyvästä paketista täältä jostakin Teille kaikille Pälkjärveläisille. Samalla toivomme Teille kaikille hyvää kesän jatkoa, ja kaikkea menestystä kaikissa yrityksissänne.


Aimo Immonen: Kiitän sydämellisesti minua kohtaan osoittamastanne ystävällisyydestä, jonka sain vastaanottaa terveisien ja paketin muodossa.


Pentti Avotie, 24.5.1943: Pyydän lausua parhaimmat kiitokseni minulle lähettämästänne paketista, jonka olen tyytyväisenä saanut vastaanottaa. Onhan tietenkin erittäin huomaavaista lähettää tuommoisia pikkupaketteja, ja varsinkin saajalle se tuottaa suurta iloa, mutta mielestäni nämä paketit olisivat sinne rintamalla taisteleville paljon tervetulleempia, kuin esim. minulle joka nyt tätä nykyä olen täällä eräällä lentovarikolla jossa kyllä on kaikkea yllin kyllin saatavana. Elämääni täällä ei oikeastaan kuulukaan mitään erikoista. Päivät menevät yksi toisensa jälkeen rauhallisina ohi. Hyvää kevättä sinne kaikille kiitollisena toivottaen.


T. Könönen, Korsussa 25.5.1943: Kiitän parhaiten paketista, jonka olen saanut. Sekä lähetän terveiseni täältä korvesta kaikille tutuille.


Reino Rouhiainen, Majapaikassa 29.5.1943: Täten lausun sydämellisen kiitokseni siitä huomion osoituksesta, ja paketin tuomasta ilosta, jonka olen saanut vastaan ottaa. Sydämellisin kiitoksin.


Lähteet:

Kansallisarkisto: Pälkjärven suojeluskunnan ja Lotta Svärdin arkisto

Ruokapaketti maistuu
Valokuva + otsikokuva: MH arkisto