Henkilö- ja paikannimihakemistot

Pälkjärveläisten 1–7 ja 12–19 henkilö- ja paikannimihakemisto

Jos sama henkilö on lehdessä usealla eri (suku)nimellä, kaikki nimet ovat hakemistossa, ja samannimisiä henkilöitä ei ole erotettu toisistaan. Jos henkilö, jolla on useampi sukunimi, on mainittu vain etunimeltä, en ole ollut mitenkään johdonmukainen siinä, millä sukunimellä olen laittanut hänet hakemistoon. Jos henkilö on hakemistossa pelkällä etunimellä, lehdessä ei ole ollut hänen sukunimeään enkä ole osannut päätellä sitä.

Jos sama paikkakunta on lehdessä eri nimillä, kaikki nimet ovat hakemistossa, kuten esimeriksi Pietari ja Leningrad.
Olen yhdenmukaistanut nimien kirjoitusasuja. Forsell, Forssel ja Forssell ovat hakemistossa aina ensiksi mainitulla tavalla, samoin Heinrichs ja Heinricks, Hoffren, Hoffrén ja Hofren, Orbinsky ja Orbinski, Skutnabb, Skutnab ja Skutnap sekä Wallendahl ja Vallendahl. Jos suomalainen V-alkuinen etu- tai sukunimi tai paikannimi on lehdessä myös W:llä kirjoitettuna (esimerkiksi Weli, Wuojolainen, Wärtsilä), se on hakemistossa aina V-alkuisena.

Samoin olen tehnyt etunimille, jos kyse on selvästi samasta henkilöstä. Kaksi esimerkkiä: Kirkkoherra Siimeksen etunimet on kirjoitettu Pälkjärveläisissä monella eri tavalla, mutta hakemistossa hän on Elis Richard Siimes, joka on hänen nimensä Veijo Saloheimon kirjoittamassa Pälkjärven historiassa. Opettaja Maria tai Maikki Leini on hakemistossa aina Maikki.

Olen myös korjannut ilmiselvät painovirheet. – Nimiä olisi voinut yhdenmukaistaa enemmänkin.

Sivunumeroissa on ensiksi lehden numero ja kauttaviivan jälkeen sivun numero. Peräkkäiset sivut on erotettu toisistaan väliviivalla. Sivu 0 tarkoittaa etukannen sisäpuolta ja sivu --1 lehden kantta.

Tähti (*) sukunimen jäljessä tarkoittaa, että samalla sivulla on useita henkilöitä, joilla on sama sukunimi (mutta jotka eivät välttämättä ole sukua keskenään), mutta joita ei ole laitettu erikseen hakemistoon. Sukunimi ilman tähteä puolestaan tarkoittaa, että sivulla on mainittu vain sukunimi.
Samoin tähti (*) paikannimen jäljessä tarkoittaa, että samalla sivulla on useita samalla paikkakunnalla olevia paikkoja (esimerkiksi kyliä tai taloja kunnassa), mutta joita ei ole laitettu erikseen hakemistoon.

Paikannimihakemistossa ei ole Pälkjärveä, koska nimi on lehdissä melkein joka sivulla, eikä hakemistossa ole valokuvissa, kartoissa tai taulukoissa olevia nimiä.
Paikannimihakemisto alkaa sivulta 63.

Pälkjärveläinen-lehdissä mainittujen kylien ja talojen kohdalla on usein kerrottu, missä kylässä tai kaupungeissa se on. Joissakin artikkeleissa käytetään tapahtuma-ajan kuntien rajoja, joissakin taas nykyisiä kuntarajoja.

Hakemistossa olen hieman yhdenmukaistanut näitä ja käyttänyt nykyisiä rajoja. Esimerkiksi Ketunpesät on aina Joensuussa, mutta se oli Pielisensuussa ennen kuin tämä liitettiin Joensuuhun.
Hannu Väisänen 11.3.2018

Lataa hakemisto omalle koneellesi tästä (pdf-tiedosto).
Huom! Hakemisto on päivitetty!