Henkilö- ja paikannimihakemistot

Pälkjärveläisten 1–4 ja 12–16 henkilö- ja paikannimihakemisto

Jos sama henkilö on lehdessä usealla eri (suku)nimellä, kaikki nimet ovat hakemistossa, ja samannimiset eri henkilöt ovat hakemistossa vain kerran. Jos henkilö, jolla on useampi sukunimi, on mainittu vain etunimeltä, en ole ollut mitenkään johdonmukainen siinä, millä sukunimellä olen laittanut hänet hakemistoon. Jos henkilö on hakemistossa pelkällä etunimellä, lehdessä ei ole ollut hänen sukunimeään.

Jos sama paikkakunta on lehdessä eri nimillä, kaikki nimet ovat hakemistossa. Sivunumeroissa on ensiksi lehden numero ja kauttaviivan jälkeen sivun numero. Peräkkäiset sivut on erotettu toisistaan väliviivalla. Sivu 0 tarkoittaa etukannen sisäpuolta.

Tähti (*) sukunimen jäljessä tarkoittaa, että samalla sivulla on useita henkilöitä, joilla on sama sukunimi (mutta jotka eivät välttämättä ole sukua keskenään), mutta joita ei ole laitettu erikseen hakemistoon. Sukunimi ilman tähteä puolestaan tarkoittaa, että sivulla on mainittu vain sukunimi. Samoin tähti (*) paikannimen jäljessä tarkoittaa, että samalla sivulla on useita samalla paikkakunnalla olevia paikkoja (esimerkiksi kyliä tai taloja kunnassa), mutta joita ei ole laitettu erikseen hakemistoon. Paikannimihakemistossa ei ole Pälkjärveä, koska nimi on lehdissä melkein joka sivulla, eikä hakemistossa ole valokuvissa, kartoissa tai taulukoissa olevia nimiä.

Paikannimihakemisto alkaa sivulta 39.

Hannu Väisänen 10.10.2016

Lataa hakemisto omalle koneellesi tästä (pdf-tiedosto).
Huom! Hakemisto on päivitetty!